Privacyverklaring


Beveiliging persoonlijke gegevens
Galen Dynamics bv slaat uw persoonlijke gegevens als naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer enkel op voor de doeleinden waarvoor u ze ons ter beschikking stelde.
De door de u verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, het opstellen van de factuur en de garantiecontracten en wordt vertrouwelijk behandeld.
U kan op elk moment bij Galen Dynamics bv een verzoek indienen om alle informatie aangaande te ontvangen en zijn/haar gegevens te wijzigen.
Bij een inschrijving op de website voor nieuwsbrieven kan u er op elk moment voor kiezen geen nieuwsbrieven meer te ontvangen.
Galen Dynamics bvba waarborgt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onrechtmatige toegang en onthulling.
Op onze websites staan er verwijzingen (links) vermeld, waarmee u op websites van derden terecht komt. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is Galen Dynamics bv niet verantwoordelijk.
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent gegevensbescherming bij Galen Dynamics bv, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst ( e-mail : klantendienst@galendynamics.be).